Izoband S10

Kategorija:
PROIZVOĐAČ

Dast EU

Hidroizolaciona traka koja služi za vezivanje uglova zidova sa podom.