Izoband S10

Kategorija:

Hidroizolaciona traka koja služi za vezivanje uglova zidova sa podom.

PROIZVOĐAČ

Dast EU